Monday, July 03, 2006

 

Panalo Tayo

Panalo na naman si Pacquiao! Panalo na naman ang Pinoy - mayaman man o mahirap.

Dahil kung ticket sales ang pagbabasihan, 'yun lang naman ang classification ng mga Pilipino - mayaman at mahirap.

Ang mga unang na-sold-out ay ringside tickets na nagkakahalagang kinse mil, at ang general admission na limangdaan. Ang pinakamahal na ticket ay one hundred times the cost of the cheapest...Parang ganyan ang agwat ng mayaman sa mahihirap.

Panalo sa Pacquiao. Kelan kaya tayong mananalong LAHAT?

Comments:
Looking for information and found it at this great site...
»
 
This is very interesting site... »
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?