Monday, September 25, 2006

 

Alanis Sings Again

Dati nireklamo ng governing body ng mga Filipino nurses ang pagsusuot ng Baywalk Bodies ng nurse costume sa kanilang shows. Nakakabastos nga naman sa kanilang marangal na trabaho na magsuot ng little white dress at nurse cap ang mga hubaderang ito.

Ngayon, naiiskandalo ang buong nursing “industry” dahil sa leakage sa kanilang board exams. Mga high officials pa ang sangkot. Ang mga estudyante naman na walang ibang pinangarap kundi lumayas sa bansang itong pinasumpa kahit kinukuwestiyon pa ang integrity ng kanilang pagkapasa.

Ang sarap tumawa nang mapang-asar.

Minsan, para hindi mapansin ang baho mo, ituturo mong umutot ‘yung iba.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?