Thursday, August 30, 2007

 

Ram Agapay

personal ad:

napakadalang kong bisitahin ang blospot site ko kasi kino-consider ko na lang siyang mirror site ng aking friendster blog, though ito talaga ang aking original blog site at ito ang nababasa ng karamihan sa mga readers kong hindi ko kilala, o 'yung hindi nakaka-access ng kanilang Friendster sa opisina.

ang nakakainsi pa kasi rito sa blospot ang daming adbots na nagpo-post ng comments na link lang naman sa isang site. ma-virus pa'ko. naka-miss ko tuloy ang post ng isang ram agapay, kaapelyido ko na, at may kapatid siyang rey agapay din!

so, tol, pinsan, tito, kung kaanu-ano man kita, please get in touch with me asap dahil interested ako lagi sa mga taong agapay din. konti na lang tayo sa mundo so dapat mag-unite tayo. ray_agapie@yahoo.co.uk

Comments:
The horse seemed to fly--the distance was half past--and at length, in absolute despair of anything better, he blurted out at once what he had determined to avoid--a direct reference to the http://www.jouqoech.info/?search=princo+r+1+4x+4 correspondence.. Everything on the map was as fair and even as possible, while all the grounds about him were http://www.jouqoech.info/?search=edelsteine+halskette as undulated as they could well be imagined, and there was an elbow of the East River thrusting itself quite into the ribs of the land, which seemed to have no business there...
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?