Monday, November 12, 2007

 

I Don't Even Like My Hair

Sa isang episode, nirereklamo ni Ally McBeal how her life is not turning out to be how she dreamt it would be. Looking at the mirror she sobbed: "I don't even like my hair."

"I don't even like my hair." Napakasimpleng reklamo pero nagre-resonate siya ngayon sa buhay ko na parang wala na ring pinatutunguhan. Kagagaling ko kanina sa Tony & Jackey, nag-request ng senior stylist pero wala raw on-duty that time. Ini-scan 'yung mga Koreanong naggugupit at inisip ko na magpagupit du'n sa isang straight na straight ang long hair pero may kung anong edgy cut but since I was running late for my meeting, sabi ko na lang ibigay ako sa pinakamabilis magiging available. At 'yun ay ang lalakeng straight na straight ang buhok! I was thinking, I willed it kaya siya ang naging stylist ko! The Secret at work!

Sabi ko sa kanya bahala ka nang ayusin ang malago, mahaba, dry na dry at pagkapangit-pangit kong buhok. Ginawa naman niya, mga 10 minutes lang I was out of there. Pagdating ko sa meeting, binati na naman nila ang buhok ko. Magpagupit na raw ako! Hay! I don't even like my hair. Nothing's going right. I hate this. When will this end?

Comments:
Lola hayaan mo na lang. Let is be and summon your inner Mitch Valdes at buong pagmamalaki mong ipakita sa mundo. Ikaw ay si Maya.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?