Monday, July 28, 2008

 

ANG AKING KUWENTONG PEYUPS

Rey Agapay
BA Broadcast Communication (UP Diliman)
96-04074


ANG AKING KUWENTONG PEYUPS

Lahat naman yata ng taga-UP nangarapna makapag-contribute sa kuwentongpeyups project, a compilation of stories of the varied Iskolar ng Bayan experiences. Pero na-intimidate din ako sa hamon dahil nga naman sa loob ng isandaang taon, ano pa ba’ng makukuwento ko na maiiba? Kahit pa nakaka-inspire, lalo pang nakadagdag sa apprehension kong ito ang magagandang kuwentong nababasa ko sa Inquirer. So nag-isip talaga ako nang nag-isip kung ano ba ang puwede kong ikuwento. Nakakaasar nga lang pero kaninang umaga, the morning I was determined to write this piece for kuwentongpeyups, nabasa ko ang contribution ng aking batchmate at kaibigan. Ang ganda ng piece niya kasi kinuwento n’yo niya kung bakit niya piniling maging UP student kesa pumasok sa Star Circle. Interesting, ‘di ba? Pwes!

So, well, here’s my kuwento…
(Pagdasal n’yo na lang mapili para mabasa n’yo sa Inquirer. Send your appeals to 100kwentongpeyups@campaignsandgrey.net)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?