Tuesday, January 24, 2012

 

2012

Kung talagang magugunaw ang mundo ngayong 2012, gusto kong ma-confirm at maipaalam kaagad ito sa lahat. Inaasahan kong du’n lamang natin maa-approximate ang isang global utopia. Ang pinakamalaking motivation natin kung bakit ginagawa natin ang mga ginagawa natin, kahit ‘yung mga hindi natin gustong gawin, will suddenly lose their grip on how we lead our lives. Hindi mo naman kelangang ma-stuck sa trabahong hindi mo gusto para lang may maipon ka. Hindi mo na kailangang i-shortchange ang mga empleyado mo para lang malaki ang maipatayo mong bahay kesa sa mga kaibigan mo. Hindi mo na ipagdidiinan na mas tama ang relihiyon mo (o ang pananaw mong walang relihiyon o walang Diyos) dahil ang iyong spiritual efforts ay matutuon na lamang sa pinakahuling pakikipag-usap sa anumang sinasamba mo. Kung sigurado na nga ang sabay-sabay nating pagpanaw, maging siguro ang Santo Papa magdududa kung tamang diyos nga ba ang kanyang pinagdarasalan. Pero dahil wala namang sure na sure, eh, ‘di sama-samang dasal na lang ng mga pare-pareho ng dinarasalan nang may kakaibang taimtim, habang may mas malalim na ring pag-unawa at pagrespeto sa pagdarasal ng iba na maaaring mapatunayan in a short while na sa kanila pala ang tamang daan.

Wala nang visa-visa dahil manghihinayang ang mga tao na hindi man lang nabisita ang kanilang lugar kaya’t magtutulungan ang lahat upang makapaglakbay tayo sa huling mga buwan natin dito sa mundo. Paris, New York, London, Brazil, Israel, Tokyo, Beijing, Barcelona ang mga sasadyain ko sa isang travel system na mas bukas at hospitable, bungad ng desperasyon ng mga taong ma-enjoy ang mundong hindi talaga nila na-explore noong may panahon pa.

Karamihan ng mga nakausap ko about my pre-apocalyptic vision are not convinced. Parang hindi nila ma-grasp ang pagka-optimistic ko raw. Ako naman, in turn, ay surprised na surprised that not many people agree with me. Naintindihan ko na lang kanina when I was putting my head around it, para nga namang ang hirap i-imagine ang mundo running on a system apart from what it uses now. Paano nga kung lahat ng bagot na sa trabaho nila ang nag-resign para mag-travel, nag-withdraw ng kani-kanilang pera, hindi ba magkakaroon ng financial crisis? So paano na nga? Instead of finding a solution, inisip ko na lang na kaya hirap tayong isipin eh kasi theoretical lang lahat (and even at that level hindi naman talaga natin siniseryosong theory ang end of the world by 2012). But I still assert na kung i-announce nga ng magugunaw ang mundo by the end of the 2012, magkakaroon ng drastic changes in each one of us that we cannot just fathom. I’d like to believe it will be for the better. The current system nga naman based on toiling, saving, fighting for what you think is right, delaying gratification are all founded on an uncertain future. We have to survive now and make steps that we survive whatever it is that might happen in the future. We’ve accepted and even practice some evils in the name of survival. But that need is gone when we have a definite deadline. Pull out all your money to spend on anything. Or better, money wouldn’t be an object. What use would anyone have for it in the long run?

Why would anyone put up with a stupid boss? Or would the boss still have a reason to be take credit for other’s work? Why would you put up with an abusive relationship, or why wouldn’t you take steps to make things a little better between you and that person who’ve loved you all along even when everything he does drives you crazy? What’s the point of keeping sane prisoners away from their loved ones before rapture? Indeed even if I end up sitting right next to Imelda Marcos on my way to Barcelona, why would I further jeopardize my Catholic-bashing soul from more punishment in the afterlife by punching her in the face? Wouldn’t the thought that it won’t be long before she faces God put a satisfied grin on my face? Oh, her cooky, greedy mind would shudder from the thought! I’d love to see that fear on her face, and on the faces of the countless others in government who screwed us up. Or maybe eternal damnation might be worth it if I just go right ahead and punch her in the face. What’s the worst that could happen? Her bodyguards shoot me? I’m due to the die by the end of the year anyway.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?